WSPÓLNOTA

O WSPÓLNOCIE

 Krysia4

Liderem wspólnoty jest Krystyna Myszkowska

 

 

Zastępcą lidera jest Józef Lula JÓZEF_LULA

 

 

 

 

Maciek1 We wspólnocie posługuje diakonia muzyczna, której liderem jest Maciej Kudyba

 

 

 

Opiekunem wspólnoty jest ksiądz Proboszcz: ks. mgr lic. Tomasz CZUBAK.

 

 

 

 

 

Nasza wspólnota przyjęła nazwę Effatha, co znaczy „otwórz się”. Powstała w 2008 roku i liczy sobie kilkudziesięciu członków, których liczba stale się powiększa, za co jesteśmy Panu Bogu bardzo wdzięczni.

Spotkania wspólnoty, na które serdecznie zapraszamy, odbywają się w każdą środę po mszy świętej o godz. 18.00 w kościele p.w. Ducha Św. w Świdnicy (Osiedle Zawiszów). 

Na spotkaniach modlitewnych, których głównym celem jest uwielbienie Boga, wspólnie modlimy się, słuchamy katechez, śpiewamy pieśni uwielbienia – trwamy w obecności Boga.

Członkowie wspólnoty podzieleni są na tzw. małe grupy, które raz w tygodniu mają własne spotkania. Jest to czas dzielenia się Słowem Bożym oraz doświadczeniami z własnego życia i spojrzenia na nie przez pryzmat wiary. W tym czasie uczymy się postawy słuchania i wzajemnej miłości w kontakcie z bliźnimi.

W każdą pierwszą środę miesiąca zamiast typowego spotkania modlitewnego, odbywa się Adoracja Najświętszego Sakramentu, która poprzedzona jest katechezą opiekuna naszej wspólnoty, ks. mgr lic. Tomasza Czubaka, proboszcza parafii.

Oprócz „środowych” spotkań modlitewnych, staramy się być tam, gdzie Pan Bóg zechce nas posyłać. Dzięki Jego błogosławieństwu bierzemy udział w posłudze rekolekcyjnej w naszej diecezji, posłudze modlitwy wstawienniczej, jak również podczas Seminariów odnowy wiary dla nowych grup, pragnących stworzyć własne wspólnoty modlitewne.

W każdą trzecią niedzielę miesiąca ma miejsce Adoracja Najświętszego Sakramentu w parafii Miłosierdzia Bożego w Świdnicy przy ul. Rolniczej (www.pmb.swidnica.pl) po Mszy Świętej o godz. 18:00. Prowadząc modlitwę i uwielbienie śpiewem trwamy w obecności Jezusa, który przychodzi do nas ze swymi łaskami i miłością, aby nas pokrzepiać, uzdrawiać, przemieniać.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA WSPÓLNĄ MODLITWĘ!

PRZYJDŹ, ZOBACZ, EFFATHA – OTWÓRZ SIĘ!

JEZUS CZEKA RÓWNIEŻ NA CIEBIE!

Członkowie Wspólnoty Effatha