SEMINARIUM

Cotygodniowe spotkania modlitewne kształtują naszą wiarę i relację z Bogiem Ojcem. Pozwalają na przeżywanie dynamicznej modlitwy wspólnotowej. Modlitwa zazwyczaj polega na przyzywaniu Ducha Świętego, uwielbienia Jezusa Pana, Ducha Świętego oraz Boga Ojca, wypowiadania próśb, dziękczynienia i przepraszania.W centrum spotkania modlitewnego jest czytanie i rozważanie Słowa Bożego, które ma w nas działać przez następny tydzień. Nad przebiegiem spotkań czuwa lider wspólnoty, prezbiter, animatorzy, grupa muzyczna.

Wspólnota w każdej parafii działa na podstawie akceptacji i błogosławieństwa księdza proboszcza.
Oprócz spotkań modlitewnych angażujemy się według osobistych darów Ducha Świętego w dodatkowych grupach formacyjnych – tzw. Diakoniach. Diakonie formacyjne powstają we wspólnotach według inspiracji Ducha Świętego i zapotrzebowania wspólnoty. Najczęściej są to: diakonia uwielbienia (prowadzenie spotkań, animacja uwielbień), wstawiennicza (prowadzenie modlitw wstawienniczych), modlitwy osłonowej, artystyczna.