Formacja codzienna

Członkowie wspólnot zobowiązani są do stałej formacji i pracy nad sobą, aby dążyć do świętości i stawać się uczniami oraz świadkami Chrystusa. To dążenie do doskonałości chrześcijańskiej dokonuje się na drodze:

  • życia sakramentami
  • modlitwy
  • rozważania Słowa Bożego
  • posłuszeństwa Kościołowi
  • odpowiedzialności i troski o wspólnotę i bliźniego
  • podejmowania służby i ewangelizacji